Home Kontakt

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Piszemy o najciekawszych wydarzeniach z całego świata, które poruszają miliony czytelników.

Wydawcą twojenowinki.pl jest:

S1 FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Pańska 98 lok. 104
00-837 Warszawa.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS 0000681750; NIP 7010698431.

Wysokość kapitału zakładowego : 10 000 PLN

Kontakt:

adres e-mail: twojenowinkipl@gmail.com

biuro : sfinancial001@gmail.com