Home Kategorie News Obostrzenie przedłużone aż do 12 czerwca. Już kilkukrotnie miało być zniesione.
17.32K

Obostrzenie przedłużone aż do 12 czerwca. Już kilkukrotnie miało być zniesione.

Wczoraj dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądać trzeci etap odmrażania gospodarki. Wiemy też już, że kontrole graniczne będą wydłużone o kolejne 30 dni.

Szef MSWiA podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie kontroli na granicach. Kontrola na granicy wewnętrznej (z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją) została przedłużona o 30 dni. Nadal będzie można przekraczać granice wyłącznie w wyznaczonych miejscach. Na lotniskach i w portach morskich również odbywać się będą kontrole. Łącznie granicę wewnętrzną można przekraczać w 42 wyznaczonych miejscach na lądzie. Kontrole prowadzić będzie Straż graniczna w asyście policji, straży pożarnej i żołnierzy.

W dalszym ciągu wszystkich cudzoziemców obowiązywać będą ograniczenia mające na celu walkę z koronawirusem. Zgodnie z nowymi regulacjami dotyczącymi ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych granicę państwową mogą przekraczać:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
    cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP, czyli cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidencji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:-
  • wykonują pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcom, innym niż wskazani powyżej, na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na początku nic nie wskazywało na to, że kontrole graniczne będą obowiązywać tak długo. Za pierwszym razem wprowadzono je na czas od 15 do 24 marca. Później przedłużono do 13 kwietnia, 3 maja i 13 maja. Teraz wiemy już, że obowiązywać będą co najmniej do 12 czerwca.

To może Cię zainteresować:  Tragiczny wypadek w Grochowcach. 3-latek wpadł pod rozpędzony samochód.

Twoja reakcja?

Super
Super
2
Ha ha
Ha ha
0
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
1
Zły
Zły
4

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz