Home Kategorie News Nowa tarcza antykryzysowa. To pracodawca będzie decydować o tym, kiedy wysłać Cię na zaległy urlop.
3.79K

Nowa tarcza antykryzysowa. To pracodawca będzie decydować o tym, kiedy wysłać Cię na zaległy urlop.

Tarcza antykryzysowa 4.0 pozwoli pracodawcy wysłać pracownika na zaległy urlop bez jego zgody. To ma zapewnić „równe traktowanie pracowników i zapobieganie nadużyciom”.

Tarcza antykryzysowa ma zapewnić rządowi jak najlepsze warunki w walce ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. „Zamrożenie” gospodarki spowodowało liczne straty w niemal każdej branży. Stąd też od połowy marca władze stopniowo wprowadzają kolejne rozwiązania mające na celu łagodzenie skutków recesji dla pracowników i pracodawców.

20 maja rząd Mateusza Morawieckiego zaprezentował nowy projekt w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0, przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju. Za kilka dni ma zostać przegłosowany przez parlament i podpisany przez prezydenta. Wtedy też nowe przepisy wejdą w życie. Zawarto w nich m.in. wiele rozwiązań dotyczących stosunków pracodawca-pracownik.

Nowe zasady zawieszają obowiązek odbierania zaległego urlopu do 30 września bieżącego roku. Ponadto, pracodawca będzie miał możliwość „oddelegowania” pracownika na zaległy urlop bez jego zgody.

Jak tłumaczy resort rozwoju:

– „Ma to zapobiec kumulacji urlopów niewykorzystanych za zaległe lata oraz urlopów nabytych w bieżącym roku kalendarzowym.”

Dodatkowo obniżono odprawy i odszkodowania. Chodzi o przypadku ustania stosunku pracy, rozwiązania umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy innej umowy o świadczenie usług. Kwota ta może teraz wynosić maksymalnie 10-krotność minimalnego wynagrodzenia (2600 zł miesięcznie). W nowym projekcie doprecyzowano też kwestie pracy zdalnej.

Jak podkreśliła Jadwiga Emilewicz, wicepremier i minister rozwoju decyzje zostały skonsolidowane społecznie:

To może Cię zainteresować:  46 osób zarażonych koronawirusem po niedzielnej mszy. Myśleli, że woda z solą ich ochroni.

– „Nasze propozycje wypracowaliśmy w dialogu z przedstawicielami pracowników, w tym w szczególności z NSZZ „Solidarność”. Jesteśmy też w stałym kontakcie z przedsiębiorcami czy samorządami.”

Polski rząd zapowiada chęć ułatwienia firmom startów w przetargach. Zniesiony ma być obowiązek żądania wadium w postępowaniach o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych. W przypadku dłuższych umów pojawić się ma obowiązek udzielania zaliczek i zapłaty wynagrodzenia w częściach. Ma to zapewnić płynność finansową firmom podejmującym zamówienia publiczne. Kwestia kar za nieterminowość również ulegnie zmianie na korzyść przedsiębiorców.

Polskie firmy, które ucierpią w trakcie pandemii mogą stać się łatwym celem dla zagranicznych inwestorów. Dlatego polski rząd chce wprowadzić na okres 2 lat specjalną ochronę dla nich. W tym celu Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) będzie kontrolował transakcje nabycia znaczącej liczby udziałów w takich spółkach. Ma to zapobiec tworzeniu monopolu oraz zajęciu rynku przez silniejsze podmioty na rynku międzynarodowym.

Twoja reakcja?

Super
Super
0
Ha ha
Ha ha
2
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
0

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz