Home Kategorie Życie Kościół o LGBT. Wielkie “Nie” dla małżeństw jednopłciowych

Kościół o LGBT. Wielkie “Nie” dla małżeństw jednopłciowych

Kościół o LGBT. Wielkie “Nie” dla małżeństw jednopłciowych

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła stanowisko dotyczące LGBT+. – Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów, stwierdzono.

Jak zaznaczono w dokumencie wydanym przez episkopat, “Kościół nie może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia małżeństwa” oraz “uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci“. Zaproponowano poradnie dla osób “pragnących odzyskać naturalną orientację płciową“.

Prace nad omawiany dokumentem, trwały praktycznie cały rok. Liczy on 27 stron, które zostały podzielone na cztery rozdziały. A są to: “Płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka”; “Ruchy LGBT+ w społeczeństwie demokratycznym”; “Osoby LGBT+ w Kościele katolickim” i “Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży” – przekazał episkopat.

– “Obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów. Wprost przeciwnie, oznacza uważną ich analizę i weryfikację w świetle obiektywnej prawdy o ludzkiej płciowości i zasad dobra wspólnego” – czytamy w dokumencie.

W dokumencie zaznaczono również, że:

– “Kościół nie może się zgodzić na rozszerzenie rozumienia małżeństwa i rodziny, zrównanie praw i przywilejów małżeństw heteroseksualnych i homoseksualnych, uznanie związków partnerskich tworzonych przez pary tej samej płci wraz regulacją sytuacji majątkowej, alimentów i dziedziczenia, a także umożliwienie związkom monopłciowym adopcji dzieci oraz przyznanie osobom od 16. roku życia prawa do określenia swojej płci” – napisano.

Ponadto, biskupi stwierdzili również, że są gotowi na dialog z każdym człowiekiem dobrej woli. Niezależnie od tego jakiej jest orientacji. Uważają jednak, że obecna rewolucja seksualna w połączeniu z przemianami kulturowymi i obyczajowymi jest równoznaczna z odrzuceniem tradycyjnych wartości.

– “Proklamują one prawo do samookreślania przez człowieka swojej płci bez odniesienia do obiektywnych kryteriów wyznaczonych przez jego genom i anatomię oraz radykalny rozdział między płciowością biologiczną (sex) i kulturową (gender), pierwszeństwo płci społeczno-kulturowej przed płcią biologiczną, a także dążenie do stworzenia społeczeństwa bez różnic płciowych” – czytamy w dokumencie.

Episkopat zaznacza również, że – “zasadniczy sprzeciw musi budzić postawa lekceważenia biologicznych i psychicznych elementów ludzkiej seksualności oraz próby określania tzw. +płci neutralnej+, zwanej niekiedy +trzecią płcią+” –

– “postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób, niestojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki) nie było naruszane” – dodają biskupi.

– “Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+” – dodają biskupi. Co sądzicie o takim stanowisku episkopatu?

Biskupi dodają także, że – “ruch LGBT+ proponuje stosowanie metody małych kroków mających na celu wymuszenie powolnej transformacji obyczajowo-kulturowej poprzez stopniowe oswajanie społeczeństwa z zachowaniami uchodzącymi do niedawna za nieakceptowalne i naganne moralnie” – w dokumencie dodano także, że

– “większość proponowanych środków, metod i celów daleko przekracza ramy wychowania mającego na uwadze integralne dobro dzieci i młodzieży” – jak myślicie, na kogo wpłynie takie stanowisko episkopatu?

W. Kruk: karta podarunkowa
W. Kruk: karta podarunkowa
90,00 zł
100,00 zł
19 dni
do końca oferty!
90 zł za Kartę Podarunkową wartą 100 zł i więcej do wykorzystania w salonach stacjonarnych, sklepie internetowym W. Kruk

Twoja reakcja?

Super
Super
0
Ha ha
Ha ha
0
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
0

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz