Home Kategorie Porady Stan wyjątkowy w Polsce. Co miałby oznaczać? Jakie zasady by obowiązywały?
7.59K

Stan wyjątkowy w Polsce. Co miałby oznaczać? Jakie zasady by obowiązywały?

Stan wyjątkowy w Polsce. Co miałby oznaczać? Jakie zasady by obowiązywały?

Stan wyjątkowy w Polsce? Eksperci twierdzą, że być może właśnie o to chodzi prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. Co oznaczałby stan wyjątkowy w Polsce? Odpowiemy wam na to pytanie.

Już teraz mówi się o wyprowadzeniu na ulice żołnierzy. Niewykluczone jednak, że zapadnie decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. Przypomnijmy, stan wyjątkowy wprowadziły m.in. Czechy, ale to głównie z uwagi na epidemię. W przypadku Polski może chodzić o wygaszenie protestów kobiet. W czasie stanu wyjątkowego nie można bowiem organizować strajków.

Stan wyjątkowy można wprowadzić w sytuacjach, w których państwo jest zagrożone. Taką sytuacją może być szalejąca pandemia koronawirusa. Polskie prawo przewiduje możliwość wprowadzenia trzech różnych stanów:

 • stan klęski żywiołowej
 • stan wyjątkowy
 • stan wojenny

Stan wyjątkowy jest zatem jednym z nim. W czasie stanu wyjątkowego mogą występować pewne ograniczenia, z którymi nie mamy do czynienia w normalnej sytuacji. W czasie stanu wyjątkowego porządku na ulicach pilnuje wojsko, a w szczególnych sytuacjach żołnierze mogą użyć broni palnej w stosunku do obywateli.

Stan wyjątkowy może zostać więc wprowadzony w razie epidemii. Obecnie sytuacja w Polsce jest na tyle niespokojna, że politologowie wskazują, iż rząd może posunąć się do podjęcia takich kroków.

Stan wyjątkowy wprowadza prezydent Rzeczypospolitej na wniosek rządu. W rozporządzeniu o wprowadzeniu stanu wyjątkowego musiałyby zostać zawarte:

 • przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego
 • czas trwania stanu wyjątkowego
 • obszar objęty stanem wyjątkowym
 • rodzaje ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w czasie stanu wyjątkowego

Rozporządzenie o stanie wyjątkowym może jednak zostać odrzucone przez sejm, jest to zapisane w Art. 231 Konstytucji RP, który mówi jasno:

– “Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego lub wyjątkowego Prezydent Rzeczypospolitej przedstawia Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania rozporządzenia. Sejm niezwłocznie rozpatruje rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej. Sejm może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów” –

Ile może trwać stan wyjątkowy w Polsce. Gdyby stan wyjątkowy został wprowadzony, mógłby trwać 90 dni. Jest jednak możliwość jego przedłużenia o 60 dni, ale taka decyzja musiałaby zapaść za zgodą Sejmu. Gdyby stan wyjątkowy został wprowadzony w Polsce dzisiaj, mógłby trwać do 26 stycznia 2021 roku. Gdyby natomiast zaistniała możliwość jego przedłużenia, mógłby trwać do 27 marca.

W czasie stanu wyjątkowego obowiązuje zakaz:

 • organizowania i przeprowadzania wszelkiego rodzaju zgromadzeń;
 • organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych;
 • strajków i innych form protestu
 • strajków i innych form akcji protestacyjnych rolników;
 • akcji protestacyjnych studentów organizowanych przez studenckie samorządy, stowarzyszenia lub organizacje;
 • zrzeszania się

Inne restrykcje i zakazy w czasie stanu wyjątkowego

 • cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu (prasy);
 • kontrola zawartości przesyłek, listów, paczek i przekazów przekazywanych w ramach usług pocztowych o charakterze powszechnym lub usług kurierskich;
 • kontrola treści korespondencji telekomunikacyjnej i rozmów telefonicznych lub sygnałów przesyłanych w sieciach telekomunikacyjnych;
 • zagłuszanie nadawania lub odbioru przekazów radiowych, telewizyjnych lub dokonywanych poprzez urządzenia i sieci telekomunikacyjne, których treść może zwiększyć zagrożenie konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

Ograniczenia w czasie stanu wyjątkowego:

 • zmniejszenie dostępu do towarów konsumpcyjnych, poprzez całkowitą lub częściową reglamentację zaopatrzenia ludności;
 • zakaz okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju albo nakazanie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
 • nakazanie okresowego zaniechania prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju albo ustanowienie obowiązku uzyskania zezwolenia na rozpoczęcie działalności gospodarczej określonego rodzaju;
 • zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach włącznie ze szkołami wyższymi, z wyjątkiem szkół duchownych i seminariów duchownych;
 • ograniczenia obrotu krajowymi środkami płatniczymi, obrotu dewizowego oraz działalności kantorowej;
 • ograniczenia transportu drogowego, kolejowego i lotniczego oraz w ruchu morskim i śródlądowym;
 • ograniczenia funkcjonowania systemów łączności oraz działalności telekomunikacyjnej i pocztowej (np. nakazanie wyłączenia urządzeń łączności);
 • ograniczenia prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni;
 • ograniczenie dostępu do informacji publicznej.

Stan wyjątkowy nie może ograniczyć ani wpływać na:

 • godność człowieka,
 • obywatelstwo,
 • ochronę życia,
 • humanitarnego traktowania,
 • ponoszenia odpowiedzialności karnej,
 • dostępu do sądu,
 • dóbr osobistych
 • sumienia i religii,
 • prawa petycji
 • praw do rodziny i dziecka

 

Bezoperacyjny lifting twarzy
Bezoperacyjny lifting twarzy
89,99 zł
300,00 zł
90 dni
do końca oferty!
Bezoperacyjny lifting twarzy, szyi, dekoltu urządzeniem Futur-Tec od 89,99 zł w Body Secret & SPA

Twoja reakcja?

Super
Super
2
Ha ha
Ha ha
0
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
7

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz