Home Kategorie Zamykają granice! Wiele osób będzie miało problem z pracą i zakupami.

Zamykają granice! Wiele osób będzie miało problem z pracą i zakupami.

Zamykają granice! Wiele osób będzie miało problem z pracą i zakupami.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa w Polsce, rząd naszego sąsiada zdecydował się na zamknięcie granic dla Polaków. Rodzi to wiele problemów.

Od najbliższego poniedziałku 9.11 obywatele Polski nie będą mogli wjechać na terytorium Czech. Polska została umieszczona na tzw. czerwonej liście pod kątem bezpieczeństwa podróżowania. Oznacza to, że Polska jest na liście krajów wysokiego ryzyka zachorowania na koronawirusa.

Wyjątkiem dotyczącym możliwości wjazdu na terytorium Czech z kraju wysokiego ryzyka (w tym Polski) zostały objęte m.in. osoby z poniższej listy, któreprzy pobycie powyżej 12 godzin zobowiązane są do przetestowania się i wypełnienia formularza lokalizacyjnego:

  • cudzoziemcy posiadających zezwolenie na pobyt stały lub tymczasowy w krajach o niskim ryzyku wystąpienia COVID-19,
  • posiadacze ważnej wizy długoterminowej, zezwolenia na pobyt stały lub czasowy w Republice Czeskiej wydane przez Republikę Czeską,
  • cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na pobyt czasowy lub stały na terenie UE,
  • członkowie rodzin (w tym możliwy do udowodnienia stały związek partnerski) obywateli Republiki Czeskiej lub obywateli UE z pobytem na terenie Republiki Czeskiej,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,

A także:

  • jeżeli wjazd tych cudzoziemców leży w interesie Republiki Czeskiej, o ile powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednim dokumentem (np. uczniowie, studenci, pracownicy transgraniczni, partnerzy biznesowi, dyplomaci),
  • w sytuacjach w nagłych (np. konieczność pobierania planowanych świadczeń zdrowotnych, wypełnienie obowiązków nałożonych przez sąd, wyjazd na podstawie wezwania organu państwowego, wykonanie postanowienia sądu, postępowanie urzędowe, niezbędna opieka nad bliskimi członkami rodziny niezdolnymi do samodzielnej opieki, korzystanie z prawa do opieki nad małoletnim lub do kontaktu z małoletnim, inne sytuacje humanitarne), pod warunkiem, że powód wjazdu jest potwierdzony odpowiednimi dokumentami.

Przyjazd do Czech dla osób wyżej wymienionych na okres powyżej 12 godzin (o ile pobyt w kraju wysokiego ryzyka w ostatnich 14 dniach trwał dłużej niż 12 godzin) wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza zgłoszeniowego przyjazdu, poddania się testowi PCR w ciągu 5 dni od przyjazdu i przedłożenia wyniku badania do regionalnej stacji higieny. Republika Czeska honoruje również testy PCR wykonane w innym państwie członkowskim UE nie starsze niż wykonane do 72h.

W Czechach od połowy października nie działają szkoły, a uczniowie uczą się zdalnie. W kraju, w którym epidemia koronawirusa rozprzestrzenia się niemal najszybciej w Europie, rząd wprowadził na początku październiku stan wyjątkowy, który potrwa co najmniej do 20 listopada. Zamknięte są punkty handlowe i usługowe poza tymi dostarczającymi podstawowe produkty. Nie pracują hotele, siłownie, kina, teatry i baseny. Restauracje i bary prowadzą wyłącznie sprzedaż na wynos.

Niestety, ale ta zmiana będzie skutkować wieloma problemami oraz utratą pracy dla wielu osób. To smutne, ale trzeba się z tym pogodzić.

 

Orientalny pakiet day spa
Orientalny pakiet day spa
99,99 zł
250,00 zł
90 dni
do końca oferty!
Orientalny pakiet day spa (99,99 zł) z zabiegiem na twarz i sesją w kapsule (od 149,99 zł) w salonie Marakesz w Toruniu

Twoja reakcja?

Super
Super
1
Ha ha
Ha ha
2
Wow
Wow
4
Smutny
Smutny
1
Zły
Zły
5

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz