Home Kategorie Życie Jak wypisać dziecko z religii? Zobaczyła zasady. „Osłupiałam!”

Jak wypisać dziecko z religii? Zobaczyła zasady. „Osłupiałam!”

Jak wypisać dziecko z religii? Zobaczyła zasady. „Osłupiałam!”

W jednej ze szkół w Warszawie wprowadzono specjalną procedurę, przez którą muszą przebrnąć rodzice dziecka rezygnującego z lekcji religii. Proces ma… 11 punktów, a decyzję należy uzasadnić na piśmie.

Od wielu lat uczniowie mają możliwość rezygnacji z lekcji religii. W praktyce często są z tym problemy, m.in. dotyczące lekcji etyki, które religię powinny zastąpić. W jednej z warszawskich szkół pojawił się jednak inny problem. Obowiązuje tam 11-punktowa procedura, przez którą trzeba przebrnąć, aby móc wypisać dziecko z religii. Na problem uwagę zwróciła warszawska radna Agata Diduszko-Zyglewska z Nowej Lewicy. Jej zdaniem, decyzja szkoły „zmusza rodziców do formalności niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem”.

Skomplikowaną procedurę wprowadziła Szkoła Podstawowa nr 33 przy ul. Cieszyńskiej na Mokotowie. Cały proces zaczyna się od złożenia deklaracji o uczestniczeniu dziecka w lekcjach religii/etyki. Jest ona ważna przez cały okres uczęszczania do szkoły podstawowej. Jest jednak możliwość zwolnienia ucznia z zajęć. Żeby to zrobić, trzeba jednak złożyć podanie u dyrektora, najpóźniej do 15 września. Uczeń może być też zwolniony z lekcji religii i etyki w trakcie roku szkolnego.

– „W przypadku, gdy rodzice ucznia bądź prawni opiekunowie chcą zmienić oświadczenie w trakcie roku wymagane jest pisemne uzasadnienie decyzji, podpisane przez oboje rodziców/prawnych opiekunów. Zmiana jest możliwa nie później, niż dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej” – napisano w punkcie ósmym procedury.

Zgodnie z zasadami szkoły, dziecko w razie rezygnacji z lekcji religii musi pozostawać na terenie szkoły w trakcie trwania zajęć. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rozpoczynają albo kończą one naukę w danym dniu. Wtedy dziecko może być zwolnione z tego obowiązku, ale „na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego u dyrektora szkoły i po uzyskaniu jego zgody”.

Jak poinformowała „Wyborcza”, radna Diduszko-Zyglewska wystąpiła już interpelacją do władz Warszawy. Przedstawicielka Nowej Lewicy podkreśla w niej, że „nikt nie może być zmuszony do 'zwalniania’ swojego dziecka z nieobowiązkowych zajęć”.

– „Rozporządzenie dyrekcji wprawiło mnie w osłupienie. Zmusza rodziców do formalności niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Może warto ośmielić rodziców do dbania o swoje prawa” – cytuje radną „Wyborcza”.

– „Zgodnie z przepisami rezygnacja z tych zajęć, jeśli dziecko na nie chodziło, następuje przez pisemne poinformowanie szkoły o tym fakcie (np. przez Librus) i może nastąpić każdego dnia bez podania powodu. Szkoła nie ma prawa żądać żadnych uzasadnień w kwestiach związanych z wolnością sumienia i wyznania uczniów i ich rodzin” – napisała Diduszko-Zyglewska w swoim piśmie.

Szkoła twierdzi, że nikt nie wymaga od rodziców uzasadniania chęci rezygnacji z lekcji religii. Podobno nie zgłaszano też do tej pory obiekcji dotyczących procedury. Zamieszczona na stronie internetowej instrukcja ma pochodzić z 2018 roku i „jest nieaktualna i nieadekwatna do stosowanych w szkole zasad”. Tak wynika z deklaracji dyrektor Moniki Mazur, która od dwóch lat zarządza placówką.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Chcesz płacić mniej za prąd? Oto, co musisz zrobić.

Wybielanie zębów
Wybielanie zębów
199,99 zł
400,00 zł
Oferta zakończona!
Wybielanie zębów od 199,99 zł w Przychodni Specjalistycznej Ewa Konopelko-Śliżewska – 2 lokalizacje (do -55%)

Twoja reakcja?

Super
Super
0
Ha ha
Ha ha
0
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
0

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz