Home Kategorie Zdrowie WHO wydało oświadczenie. „Płeć nie ogranicza się do mężczyzn i kobiet”.

WHO wydało oświadczenie. „Płeć nie ogranicza się do mężczyzn i kobiet”.

WHO wydało oświadczenie. „Płeć nie ogranicza się do mężczyzn i kobiet”.

Światowa Organizacja Zdrowia planuje zaktualizować swoje wytyczne dotyczące płci, aby zapewnić, że „płeć nie ogranicza się do mężczyzn i kobiet”. Świat się zmienia jak widać.

Gender mainstreaming dla menedżerów zdrowia: podręcznik praktycznego podejścia dotyczy tego, jak normy, role i relacje dotyczące płci wpływają na zachowania i wyniki związane ze zdrowiem, a także na reakcje sektora zdrowia. Jednocześnie uznaje, że nierówność płci jest przekrojowym wyznacznikiem zdrowia, który działa w połączeniu z innymi formami dyskryminacji ze względu na takie czynniki, jak wiek, status społeczno-ekonomiczny, pochodzenie etniczne lub miejsce pochodzenia i orientacja seksualna.

Pierwsze wydanie podręcznika pochodzi z 2011 r., a WHO obecnie aktualizuje go w świetle nowych dowodów naukowych i postępu koncepcyjnego w zakresie płci, zdrowia i rozwoju

Proces przeglądu i aktualizacji będzie opierał się na obszernej pracy opisanej już w podręczniku. Skoncentruje się na:

Aktualizacji kluczowych pojęć związanych z płcią;

Podkreśleniu i rozwinięcie koncepcji intersekcjonalności, która analizuje, w jaki sposób dynamika władzy płci współdziała z innymi hierarchiami uprzywilejowania, co skutkuje nierównościami i różnicami w wynikach zdrowotnych dla różnych osób. Przecinające się czynniki obejmują płeć, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, klasę, status społeczno-ekonomiczny, religię, język, położenie geograficzne, status niepełnosprawności, status migracyjny, tożsamość i ekspresję płciową, orientację seksualną i sytuację polityczną.

Wyjściu poza binarne podejścia do płci i zdrowia w celu rozpoznania płci i różnorodności seksualnej lub koncepcji, że tożsamość płciowa istnieje w kontinuum i że płeć nie ogranicza się do mężczyzny lub kobiety.

Wprowadzenie nowych ram i narzędzi dotyczących płci, równości i praw człowieka w celu dalszego wspierania budowania potencjału wokół tych koncepcji i integracji ich podejść w pracy WHO.

PILNE! Rozpoczęto manewry wojskowe. To „jednoznaczny sygnał”. Ludzie się boją.

Źródło: WHO.int

Wydruk zdjęć w wybranym formacie
Wydruk zdjęć w wybranym formacie
15,84 zł
33,80 zł
Oferta zakończona!
Wydruk zdjęć w wybranym formacie od 7 zł w AB Foto – wiele lokalizacji (do -46%)

Twoja reakcja?

Super
Super
0
Ha ha
Ha ha
0
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
0

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz