Home Kategorie Życie 200 zł dla seniorów. Sprawdź, czy możesz liczyć na dodatkowe pieniądze.
4.14K

200 zł dla seniorów. Sprawdź, czy możesz liczyć na dodatkowe pieniądze.

200 zł dla seniorów. Sprawdź, czy możesz liczyć na dodatkowe pieniądze.

Niektórzy mogą otrzymać dodatek do emerytury w wysokości 200 zł. Aby dostać takie wsparcie, należy udowodnić, że aktywnie działało się w OSP, GOPR lub TOPR.

Dodatkowe 200 zł do emerytury nie jest wypłacane przez ZUS. Wniosek o takie świadczenie należy złożyć u komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla siedziby odpowiedniej jednostki OSP.

– „Dodatek do emerytury wypłacany jest do 15. dnia każdego miesiąca. Osoby, które złożą wniosek do końca września, otrzymają pieniądze z wyrównaniem od miesiąca, w którym przyznano im prawo do świadczenia – czyli nawet od stycznia 2022 roku” – zaznaczono.

Jak udowodnić działanie w strukturach OSP, GOPR lub TOPR. Od 1 stycznia 2022 roku dowód stanowić może dokumentacja prowadzona przez PSP. Jeśli chodzi o służbę trwającą od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2021, tutaj dowodem może być dokumentacja PSP lub pisemne oświadczenie trojga świadków.

– „Dla służby, która odbywała się przed 2012 rokiem, koniecznie jest zdobycie pisemnych oświadczeń trojga świadków. Co najmniej jednym ze świadków powinna być osoba, która w danym okresie pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej. Po sporządzeniu oświadczeń na piśmie powinniśmy udać się do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który dokumenty zweryfikuje i potwierdzi” – spostrzega innpoland.pl.

By otrzymać 200 zł dodatku do emerytury, należ spełnić takie warunki:

  • osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),
  • udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,
  • złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do właściwego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP.

Źródło: innpoland.pl

Kolejne świadczenie. Rząd rozda po 1000 lub 1500 zł.

Wybrany masaż ciała w Viol Medica
Wybrany masaż ciała w Viol Medica
59,99 zł
90,00 zł
Oferta zakończona!
Wybrany masaż ciała w Viol Medica

Twoja reakcja?

Super
Super
0
Ha ha
Ha ha
0
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
0

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz