Home Kategorie News 200 tys. Polaków dostanie powołanie do wojska. Jest projekt MON.
19.25K

200 tys. Polaków dostanie powołanie do wojska. Jest projekt MON.

200 tys. Polaków dostanie powołanie do wojska. Jest projekt MON.

W 2023 roku przewidywane jest powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia – w tym m.in. żołnierzy WOT i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, a także do 17 128 osób do służby zawodowej.

Projekt rozporządzenia opublikowano w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów w poniedziałek. Ma on być przyjęty do końca 2022.

W 2023 roku przewiduje się odbywanie i powołanie do czynnej służby pełnionej w ramach zawodowej służby do 17 128 osób, które mogą być powołane do czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego, w tym w trakcie kształcenia.

Oprócz tego w projekcie przewidziano powołanie do 200 tys. osób na ćwiczenia. Z tej liczby limit 28 tys. dotyczy żołnierzy rezerwy i osób, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej (odbyli służbę lub szkolenie wojskowe), a limit 28 580 osób w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym w trakcie kształcenia.

Ten ostatni limit dotyczy także osób, „które nie odbywały dotychczas czynnej służby wojskowej oraz osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy (osoby po kwalifikacji wojskowej)”.

Jak czytamy, mowa tutaj o ochotnikach niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeśli ukończyli co najmniej 18 lat, a także o osobach, które spełnił obowiązek służby wojskowej w innym kraju oraz osoby, które stale mieszkając za granicą wróciły do kraju i meldują się na pobyt stały.

Ponadto, na ćwiczenia może zostać powołanych do 10 tys. „żołnierzy rezerwy pełniących służbę, na podstawie powołania na czas nieokreślony, raz na kwartał jednorazowo przez co najmniej 2 dni w czasie wolnym od pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jak również w inne dni, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem AR (aktywnej rezerwy – red.) lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany do natychmiastowego stawiennictwa”.

800 osób to limit przeznaczony na realizację programu „Legia Akademicka”, przeznaczonego dla studentów, zainteresowanych odbyciem szkolenia wojskowego. 200 osób to z kolei limit przeznaczony na szkolenia w ramach kursów podoficerów i oficerów rezerwy, którzy zajmują lub są przewidziani do wyznaczenia na stanowiska w strukturach wojennych, na których są wymagane kwalifikacje wyższe niż posiadają obecnie, a także „osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy”.

– „Zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych uwzględniają liczbę osób, które w 2023 r. mogą być powołane do czynnej służby wojskowej. Jednocześnie przedmiotowe wartości stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej realizacji przedłożonych propozycji” – dodano w komunikacie.

Źródło: PAP

Zaczynają się zmasowane kontrole. Tego będą szukać urzędnicy.

Groupony na całe menu
Groupony na całe menu
6,00 zł
10,00 zł
Oferta zakończona!
Polska kuchnia: 7,50 zł za groupon wart 10 zł i więcej do wydania na całe menu w Bistro 14 w Rybniku

Twoja reakcja?

Super
Super
2
Ha ha
Ha ha
1
Wow
Wow
0
Smutny
Smutny
0
Zły
Zły
6

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz