Home Kategorie News Nie mogą zabronić ci przebywania na działce. Polski Związek Działkowców z ważnym apelem do Polaków.
9.44K

Nie mogą zabronić ci przebywania na działce. Polski Związek Działkowców z ważnym apelem do Polaków.

PZD zwraca uwagę, że wprowadzone w związku z epidemią przepisy nie mogą ograniczać przebywania w ogródkach działkowych. Związek apeluje jednak o ograniczenie wizyt w swoich posiadłościach.

Polski Związek Działkowców zabrał głos w sprawie sprzecznych informacji dotyczących prawa działkowca do przebywania na działce w Rodzinnych Ogródkach Działkowych.

– „Informujemy, że na gruncie obowiązującego prawa brak jest podstaw dla formułowania wniosku, aby obowiązywał zakaz przebywania na działkach ROD” – pisze w komunikacie prasowym Polski Związek Działkowców.

W dalszej części komunikatu Związek zwraca uwagę na to, że działkowcy posiadają tytuł prawny do swojej działki. Dodatkowo działkowcowi przysługuje prawo własności do naniesień i nasadzeń zlokalizowanych na działce.

– „Zakaz przebywania na działce byłby zatem równoznaczny z wprowadzeniem wobec działkowca ograniczenia w korzystaniu z chronionych ustawą praw majątkowych, a nawet prawa własności. W obecnych warunkach żaden przepis prawa powszechnego nie statuuje takich ograniczeń. Warto podkreślić, że specyficzne rozwiązania prawne obowiązujące w ROD, gdzie poszczególne obszary (działki) mają indywidualnych, prywatnych dzierżawców, wykluczają też możliwość zakwalifikowania działek jako terenów zielni pełniących funkcje publiczne” – pisze PZD.

Związek przypomina też, że w związku z epidemią podjął decyzję o zamknięciu terenów ROD dla osób trzecich. Dodatkowo wyłączono z użytkowania przestrzenie wspólne w ogrodach, jak place zabaw, świetlice itp.

– „Do działkowców kierowane są komunikaty o ograniczenie do minimum aktywności na terenie ROD, zachowanie szczególnej ostrożności, powstrzymanie się od bezpośrednich kontaktów z osobami spoza najbliższej rodziny” – podkreśla Związek.

– „Mając na uwadze sygnały o próbach nakładania na działkowców mandatów w związku z pobytem na działce, jak również z powodu przemieszczania się w celu dotarcia na działkę w ROD, Zarząd wskazuje, że powyższe działania budzą poważne wątpliwości w kontekście obowiązujących przepisów” – czytamy w piśmie.

PZD apeluje jednak do działkowców, by mimo przysługujących im praw, maksymalnie ograniczyli wizyty na działkach.

– „Jakkolwiek teoretycznie, przy należytej ostrożności, pobyt na działce nie powinien rodzić ryzyka, to jednak nie zawsze wszystko możemy kontrolować. Pamiętajmy, w obecnych warunkach, każda zbędna aktywność poza miejscem zamieszkania, to zwiększenie ryzyka. Ograniczmy wizyty w ROD i dopilnujmy, aby zarówno w ogrodzie, jak i w drodze do niego, zachować maksimum ostrożności” – apeluje Związek.

eKurs: Asystentka stomatologiczna
eKurs: Asystentka stomatologiczna
79,00 zł
209,00 zł
60 dni
do końca oferty!
Kurs online: Asystentka stomatologiczna z zaświadczeniem MEN za 79 zł z firmą Online Edukacja (zamiast 209 zł)

Twoja reakcja?

Super
Super
1
Ha ha
Ha ha
5
Wow
Wow
3
Smutny
Smutny
4
Zły
Zły
3

Podziel się ze znajomymi!

Zostaw swój komentarz